Vejle d. 19 april 2021 - Triathlon Vejle indkalder hermed til generalforsamling d. 17 maj 2021 kl. 20.00, agenda iflg. vedtægter. Generalforsamling vil blive afviklet online og der fremsendes link hertil på mail, senest 7 dage før afvikling.

Med Venlig Hilsen Bestyrelsen Triathlon Vejle